Odpowiedzi

2010-02-02T16:57:08+01:00
1a]
a=2dm=20cm
b=5cm
d²=20²+5²
d²=400+25
d=√425
d=5√17cm= przekątna prostokąta
b]
a=25cm
b=100mm=10cm

d²=25²+10²
d²=625+100
d=√725
d=5√29cm= szukana przekątna
zad.2]
połowy przekatnych tworzą z bokiem rombu Δ prostokątny
z pitagorasa obliczam bok rombu a
a²=5²+6²
a²=25+36
a=√61

obwód=4a=4√61cm
2010-02-02T16:57:21+01:00
Oblicz długość przekatnej prostokata o bokach:
a)2dm i 5cm
b)25cm i 100mm

a)2dm=20cm
20²+5²=c²
c²=400+25
c²=425
c=20,6 cm

b)100mm=10cm
25²+10²=c²
c²=625+100
c²=725
c=26,9cm

Oblicz obwód ombu o przekatnych 10cm i 12cm
Przekątne dzielimy na pół i znowu korzystamy z pitagorasa.
6²+5²=c²
c²=36+25
c²=61
c=7,8

Obw=4×7,8=31,2cm