Odpowiedzi

2010-02-02T17:22:27+01:00
1.W bitwie pod Cecorą (1620r) wojska polskie , dowodzone przez hetmana Żółkiewskiego , zostały jednak rozbite. Dopiero bohaterska obrona twierdzy Chocim w 1621r. prowadzona przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza , udaremniła dalszy marsz wojsk tureckich w dalszy głąb Rzeczpospolitej.

2. Zygmunt August

3.Bitwa pod Kircholmem 1605r.
Bitwa morska pod Oliwą 1627r.
Bitwa pod Trzcianą 1629r.

4.Rokosz-wystąpienie szlachty przeciw królowi.

5.-
6. * 1648 - bitwa pod Żółtymi Wodami
* 1648 - bitwa pod Korsuniem
* 1648 - bitwa pod Konstantynowem
* 1648 - bitwa pod Piławcami
* 1648 - bitwa pod Pohostem
* 1649 - bitwa pod Murażnowicami
* 1649 - bitwa pod Zahalem
* 1649 - I bitwa pod Łojowem
* 1649 - obrona Zbaraża
* 1649 - bitwa pod Zborowem
* 1651 - bitwa pod Krasnem
* 1651 - bitwa pod Kopyczyńcami
* 1651 - bitwa pod Beresteczkiem
* 1651 - II bitwa pod Łojowem
* 1651 - bitwa pod Białą Cerkwią
* 1652 - bitwa pod Batohem
* 1652 - oblężenie Kamieńca Podolskiego
* 1653 - bitwa o Monasterzyska
* 1653 - oblężenie Suczawy
* 1653 - bitwa pod Żwańcem
* 1654 - ugoda w Perejasławiu
* 1655 - bitwa pod Jezierną
1 5 1