Odpowiedzi

2010-02-02T17:10:06+01:00
1.Równowaga biocenotyczna - stan biocenozy, w którym nie ulega ona większym zmianom ilościowym i jakościowym, w wyniku działania procesów samoregulacji ekologicznej. Liczba producentów, konsumentów i destruentów jest w zasadzie stała i ulega tylko nieznacznym wahaniom.
2.
a)las:
1. sosna-kornik-dzięcioł-kuna leśna
2. świerk->kornik->dzięcioł
3.zioła, grzyby-ślimaki-żaby-zaskrońce-bocian
b)łąka:
1. trawa- biedronka-wróbel-sroka/jastrząb
2.zioła, grzyby-ślimaki-żaby-zaskrońce-bocian
3. mucha-żaba-bocian
c)pole:
1.Jęczmień- Wróbel - Jastrząb
2.ziemniak—stonka—bażant—lis
3. kapusta- bielinek-kuropatwa - lis
d) wodna
glon-płoć-szczupak-jastrząb
glony-rozwielitka-szczupak
plankton-rozwielitka-płoć-szczupak
plankton-ukleja-jazgarz-okoń
szczupak-sum-rybołów
martwa materia organiczna-wiciowce-okoń-szczupak
5 3 5