Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T17:12:59+01:00
l.poj

M poniedziałek malarz chrząszcz
D poniedziałku malarza chrząszcza
C poniedziałkowi malarzowi chrząszczowi
B poniedziałek malarza chrząszcza
N poniedziałkiem malarzem chrząszczem
Msc poniedziałku malarzu chrząszczu
W poniedziałek malarzu chrząszczul.mn

M poniedziałki malarze chrząszcze
D poniedziałków malarzy chrząszczów
C poniedziałkom malarzom chrząszczom
B poniedziałki malarzy chrząszcze
N poniedziałkami malarzami chrząszczami
Msc poniedziałkach malarzach chrząszczach
W poniedziałki malarze chrząszcze
3 2 3
2010-02-02T17:19:15+01:00
M(kto?co?)poniedziałek M poniedziałki
D(kogo?czego?)poniedziałku D poniedziałków
C(komu?czemu?)poniedziałkowi C poniedziałkom
B(kogo?co?)poniedziałek B poniedziałki
N(z kim?z czym?)poniedziałkiem N poniedziałkami
Msc(o kim?o czym?)poniedziałku Msc poniedziałkach
w(o!)poniedziałku W poniedziałki

M malarz M malarzom
D malarza D malarzy
C malarzowi C malarzom
B malarza B malarzy
N malarzem N malarzami
Msc malarzu Msc malarzach
W malarzu W malarze

M chrząszcz M chrząszcze
D chrząszcza D chrząszczy
C chrząszczowi C chrząszczom
B chrząszcza B chrząszcze
N chrząszczem N chrząszczami
Msc chrząszczu Msc chrząszczach
W chrząszczu W chrząszcze
1 2 1
2010-02-02T17:19:35+01:00
Poniedziałek. :

lp.
m. poniedziałek
d. poniedziałku
c. poniedziałkowi
b. poniedziałek
n. z poniedziałkiem
ms. o poniedziałku
w. O. Poniedziałek.

lm.

m. poniedziałki
d. poniedziałków
c. poniedziałkom
b. poniedziałki
n. z poniedziałkami
ms. o poniedziałkach
w. o poniedziałki

malarz

lp.
m. malarz
d. malarza
c. malarzowi
b. malarza
n. z malarzem
ms. o malarzu
w. O malarz

lm.

m. malarze
d. malarzy
c. malarzom
b. malarzy
n. z malarzami
ms. o malarzach
w. o malarze

chrząszcz

lp.
m. chrząszcz
d. chrząszcza
c. chrząszczowi
b. chrząszcza
n. z chrząszczem
ms. o chrząszczach
w. o chrząszcze

lm.

m. chrząszcze
d. chrząszczy
c. chrząszczom
b. chrząszczy
n. z chrząszczami
ms. o chrząszczach
w. o chrząszcze