Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T17:11:25+01:00
Etapy oddychania:
-glikoliza-zachodzi w cytoplaźmie zysk:2ATP(powstają w wyniku fosforylacji substratowej),NADH
-reakcja pomostowa :zachodzi w matrix mitochondrium produkt uboczny CO2
-cykl Krebsa:zachodzi w matrix mitochondrium zysk:1ATP, 2FDH2,NADH produkt uboczny CO2
- łańcuch oddechowy-zachodzi w grzebieniu mitochondrialnym zysk:33ATP(powstaje w wyniku fosforylacji oksydacyjnej)produkt uboczny woda i tlen
3 3 3
2010-02-02T17:15:01+01:00
Glikoliza-ciąg reakcji biochemicznych, podczas których jedna cząsteczka glukozy zostaje przekształcona w dwie cząsteczki pirogronianu. Glikoliza zachodzi w pozamitochondrialnej, rozpuszczalnej frakcji komórkowej - cytoplazmie - wszystkich eukariotów i prokariotów. ja wiem tylko tyle ;)