Odpowiedzi

2010-02-02T17:07:19+01:00
Wszystko zależy od masy i powierzchni czyli zmieniając mase (nacisk) i podłoże zmienisz siłe tarcia


I zasada dynamiki

W inercjalnym układzie odniesienia, jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

II zasada dynamiki
Jeśli siły działające na ciało nie równoważą się (czyli siła wypadkowa jest różna od zera), to ciało porusza się z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły wypadkowej, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.

III zasada dynamiki
Oddziaływania ciał są zawsze wzajemne. Siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał mają takie same wartości, taki sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia (każda działa na inne ciało)

2. Przykłady bezwładności:
a) pasażer znajdujący się w ruszjącym autobusie jest odrzucony do tyłu, ponieważ nadal chce pozostać w spoczynku;
b) pasażer w hamującym autobusie "leci do przodu" bo nadal chce poruszać się ruchem jednostajnym prostoliniowym;
c) na zakręcie przedmioty przemieszczaja sie na zewnątrz zakrętu, bo nadal chcą poruszać się po linii prostej.


Na ostatnie nie znam odp:)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T17:29:03+01:00
1. Tarcie możemy zwiększyć poprzez:
-zwiększenie powierzchni tarcia
-zwiększenie nacisku na przesuwany przedmiot
-zapewnić większą chropowatość podłożu lub ciału (np.teraz sypie się sól na drogi)
2.
I zasada
Jeśli na ciało nie działa żadna siła albo siły działające na ciało się równoważą, to ciało spoczywa lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.
II zasada
Jeżeli siły działające na ciało się nie równoważą to ciało porusza się z przyśpieszeniem proporcjonalnym do wartości siły wypadkowej F.
III zasada
Siły wzajemnego oddziaływania na siebie dwóch ciał identyczne wartości, ten sam kierunek ale przeciwne zwroty i punkty przyłożenia.
3.
- człowiek w nagle ruszającym pojeździe zostaje odrzucony do tyłu.
- człowiek w nagle hamującym pojeździe zostaje wyrzucony do przodu.
- ciała w gwałtownie skręcającym pojeździe zostają odrzucone do boku.
4.
- podczas strzelania z karabinu, pistolet zostaje odrzucony do tyłu.
- armata podczas wyrzutu kuli zostaje odrzucona.
- nadmuchany balon gdy zostaje puszczony ulega odrzutowi aż powietrze w balonie osiągnie wartość ciśnienia atmosferycznego.
Licze na naj ;]
2010-02-02T20:00:31+01:00
Jak możemy zwiększyć tarcie?
-Zwiększając masę ciała, które naciska na podłoże,
-zwiększenie powierzchni podłoża,
-zwiększając poziom chropowatości podłoża.

I Zasada Dynamiki:
Ciało porusza się ruchem jednostajnie prostoliniowym lub spoczywa, jeżeli nie działają na nie lub gdy działają na nie siły wzajemnie się równoważące.

II ZD:
Wartość przyspieszenia ciała o masie m jest wprost proporcjonalna do wartości wypadkowej siły działającej na to ciało, a jego kierunek i zwrot sa zawsze zgodne z kierunkiem i zwrotem tej siły. Jeśli na ciało działa stała siła, to jego przyspieszenie ma wartość odwrotnie proporcjonalną do masy.

III ZD:
Jeśli jedno ciało działą siła na drugie ciało, to drugie ciało działa na pierwsze ciało.

Trzy przykłady bezwładności ciał:
w/w, nie mam żadnych innych propozycji ;]
Trzy przykłady zjawiska odrzutu:
-człowiek strzelający z karabinu maszynowego zostaje odrzucony do tyłu.
-meduza podczas poruszania się- nabiera wody, po czym wyrzuca ją, co powoduje jej odrzut,
-rakieta kosmiczna- by wzbić się w powietrze, musi się 'odrzucić'