Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • vXv
  • Początkujący
2010-02-02T17:31:22+01:00
W II poł. XVIII Francja przeżywała poważny kryzys gospodarczy.
Sytuacja stanu trzeciego dramatycznie się pogorszyła gdy w 1788 r. długa, mroźna zima spowodowała nieurodzaj i głód.
Zaczęło ubywać pieniędzy w Francuskim skarbcu na skutek pożyczek zaciągniętym na pomoc koloniom amerykańskim w czasie walk o niepodległość.
Wiosną 1789 r. Ludwik XVI zwołał do Paryża przedstawicieli wszystkich trzech stanów. Podczas obrad Stanów Generalnych mieli
wspólnie zaradzić panującemu kryzysowi. Król zlekceważył chłopów i mieszczan i nie zezwolił na wspólne obrady, wówczas przedstawiciele stanu trzeciego przeniesli się do innej sali i ogłosili Zgromadzeniem Narodowym ich głównym celem było uchwalenie konstytucji dlatego nazywano ich także Zgromadzeniem Konstytucyjnym.
Za początek rewolucji uważa sie zdobycie Bastylii 14 lipca 1789 r.
5 4 5