Odpowiedzi

2009-10-06T17:54:32+02:00
Biblia, Pismo Święte nazwa pochodzi od greckiego ??????s czyli zwoje, księgi. Spisane pierwotnie po hebrajsku i aramejsku uznawane przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Na Biblię składają się Stary Testament, który składa się z 46 ksiąg i dzieli się na pięcioksiąg, księgi prorockie, dydaktyczne i historyczne oraz Nowy Testament, który składa się z 27 ksiąg i dzieli się na ewangelie spisane przez 4 ew. Jana, Łukasza, Marka i Mateusza, Listy Apostolskie, Dzieje Apostolskie i Apokalipsę św. Jana. Pierwszym tłumaczeniem Starego Testamentu w I w. na język grecki była septuaginta. Pierwszy przekładem w IV w. św. Hieronima całej Biblii na łacinę byłą Wulgata. Polskie tłumaczenie Biblii to:
. ? Biblia królowej Zofii (1455)
?Biblia ks. Jakuba Wujka. (1599)
? Biblia Tysiąclecia (I wydanie ? 1965)
Głównym autorem psalmów biblijnych w Starym Testamencie był król Dawid. Jezus w swoim nauczaniu używał przypowieści, ponieważ ludzie, do których mówił byli prości i nie zrozumieli by nauki bezpośredniej. Nauczania Jezusa nie można było przyjmować dosłownie, lecz w przenośni.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-06T19:10:56+02:00
Biblia jest zbiorem ksiąg uważanych przez żydów i chrześcijan za księgi święte. Spisana została w języku hebrajskim, greckim i aramejskim, od renesansu tłumaczona była na języki narodowe. Powstawała na przestrzeni wieków: Stary Testament od X do II w.p.n.e., Nowy Testament między pierwszą połową I wieku i drugą połową II w.n.e.
Stary Testament składa się z 39 ksiąg, Nowy Testament tworzą Ewangelie według: św. Marka, św. Mateusza, św. Łukasza i sw. Jana, Księga Apokalipsy, Dzieje Apostolskie i Listy Apostolskie. Pochodzenie ksiąg Starego Testamentu pozostaje nieustalone, tradycja przypisuje autorstwo Pięcioksięgu Mojżeszowi, a Księgi Psalmów królowi Dawidowi. Badania naukowe nad Biblią dowodzą, że autorami pism byli anonimowi mędrcy, uczeni i kapłani z różnych wieków - stąd istniejące w Piśmie Świetym różnice w stylu, środkach wyrazu, w poglądach i filozofii. Nowy Testement został spisany przez apostołów, za autora listów uważa się przede wszystkim św. Pawła.
1 5 1