1.Oblicz jakie przyśpieszenie uzyskała piłka o masie 700g. Wiedząc, że działa na nią siła 1,4N
2. Z jakiej wysokości upuszczono kamyk wiedząc, że upadł na Zimie po 1 i 5s.
3. Na Samochód o masie 1tony działa siła.Oblicz jej wartość wiedząc, że w ciągu 10s od rozpoczęcia ruchu uzyskał prędkość 15 m/s

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T18:21:52+01:00
Zadanie 1.
Dane
m=700 kg
F=1,4 N
a=?
F=ma / ÷m
a=F/m
a=1,4 N /700 kg
a=0,002 m/s²

Zadanie 2
Dane
t₁=1s
t²= 5s
s=?
s=h
a=g

h=gt² /2
h=10 m/s²*1 / 2
h=5m

h₂=10 m/s²*25 /2
h₂=250 /2
h₂=125 m

Zadanie 3
Dane
m=1t = 1000 kg
t=10
V=15m/s²
F=?
a=?
a=V/t
a=15m/s / 10s
a=1,5 m/s²

F=1000 kg *1,5 m/s²= 1500 N