Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T18:08:10+01:00
Rozdział 9
1. Kogo Pan bóg uzdrowił na początku rozdziału 9 ??
Pan Jezus uzdrowił paralityka .
2.Kogo pan Jezus powołał do głoszenia słowa Bożego ??
Świętego Mateusza.
3.Ostatnie uzdrowienie w tym dziale to ?
Uzdrowienie Opętanego i chorych

rozdział 10
1. Ilu uczniów powołał Pan Jezus ?
Pan Jezus powołał 12 apostołów.
2. Wymień 12 apostołów.
Szymon zwany Piotra, i brat jego Andrzej , Jakub, Jan , Filip,Bartłomiej,Tomasz , Mateusz, Jakub , Tadeusz , Szymon gorliwy i Judasz Iskariota
3. Co Pan Jezus zapowiada w 10 rozdziale ?
Zapowiada Prześladowanie chrześcijan.

rozdział 11
1.Kto usłyszał o czynach Jezusa w więzieniu ??
Jan.
2.O Kim mówił Jezus ??
Jezus mówił o Janie.
3.Co Jezus powiedział do utrudzonych ??
Do utrudzonych Jezus mówił : jeśli jesteście utrudzeni i obciążeni przyjdzie do Mnie a ja was pokrzepię

rozdział 12
1.Co Jezus zrobił w szabat?
Jezus uzdrawiał w szabat.
2.Jaki grzech wyrządzony Duchowi Św. nie będzie odpuszczony??
Bluźnierstwo.
3.Kim dla Jezusa jest ten kto spełnia wolę Ojca ??
jest dla Mnie bratem , siostra i Matka