Odpowiedzi

2012-12-29T23:02:03+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)
A - H₂ ... wodór
B - O₂ ... tlen
C - C₃H₆ ... propen
D - CO₂ ... tlenek węgla(IV)

1) 2C₂H₆ + 7 O₂ ---> 4CO₂ + 6H₂O
2) 2H₂ + O₂ ---> 2H₂O
3) C₃H₄ + O₂ --->2H₂O + 3C
4) H₂ + C₃H₄---> C₃H₆
5) C₃H₆ + Br₂ ---> C₃H₆Br₂
6) C + O₂ ---> CO₂
7) C₄H₈ + 4 O₂ --->  4H₂O + 4CO

98)
1) 2CH₃COOH + 2K ---> 2CH₃COOK + H₂
Wydzielają się pęcherzyki bezbarwnego gazu
2) CH₃COOH + HCOOH ---> nie zachodzi
Brak objawów reakcji
3) 6CH₃COOH + Al₂O₃ ---> 2 (CH₃COO)₃Al + 3H₂O
Tlenek glinu ulega roztworzeniu
4) 2 CH₃COOH + Cu ---> nie zachodzi
Brak objawów reakcji
5) 2CH₃COOH + Ba(OH)₂ ---> (CH₃COO)₂Ba + 2 H₂O
Brak objawów reakcji
6) CH₃COOH + oranż metylowy --->
Zmiana barwy wskaźnika z pomarańczowej na czerwoną