Odpowiedzi

2010-02-02T17:21:42+01:00
- trwałość - nieprzypadkowość, nieprzelotność;
- duchowość - coś co przekracza sferę interesowności (przeciwnie do stowarzyszenia);
- ekskluzywność - podział na swoich i obcych (ojkofilia i ksenofobia), gdzie przynależność do wspólnoty jest samoistna (np. narodziny) i dożywotnia;
- tradycja - rozciągłość w czasie: pamięć o zmarłych, troska o żywych, jak i nienarodzonych, dążenie do przetrwania. Intensywnosć troski o wychowanie jest wyrazem żywotności wspólnoty;
- bezwarunkowość przynależności - możemy należeć tylko do jednej wspólnoty duchowej danego poziomu. Jeżeli wydaje się, że jestesmy członkami dwóch, lub więcej wspólnot (np. mniejszości narodowe), o tym do której należymy dowiadujemy się w przypadku konfliktu (np. wojny).

Wspólnota — typ zbiorowości oparty na silnych, emocjonalnych więziach, nieformalnej strukturze, dominujący przede wszystkim w społeczeństwach pierwotnych.


2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T17:28:03+01:00
Wspólnota jest to zrzeszenie grupy ludzi ,oparta na silnych emocjonalnych więziach.może to być grupa ludzi których łączy np. wiara w tego samego Boga,wyznawanie takich samych zasad.
wspólnota jest ważna w Kościele Katolickim.Uczestnicząc np. we mszy św wszyscy są braćmi,wspólnotą katolicką, podczs modlitwy czują więź emocjonalną z Bogiem oraz z innymi członkami.Kościół jest wspólnota ludzi wierzących w tego samego Boga.

cechą wspólnoty może być :
-duchowość
-Tradycja
-Podział na swoich członków i obcych
-bezwarunkowośc przynależności,czyli np że możemy należeć tylko do jednej wspólnoty
-Troska o innych członków Wspólnoty
3 2 3