1. Spośród podanych określeń wybierz te, których można użyć, opisując system stalinowski :

-nieprzestrzeganie praw obywatelskich, praworządność, wszechwładza, niepodległość, niezależność, zniewolenie, despotyzm, dyskryminacja, sprawiedliwość społeczna, tyrania, cenzura, rasizm, ucisk, wolność słowa, carat, reżim, równouprawnienie, bezprawie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T17:24:57+01:00
Nieprzestrzeganie praw obywatelskich, wszechwładza, zniewolenie, despotyzm, tyrania, cenzura, rasizm, ucisk, carat, reżim, bezprawie