PROSZE O WPISANIE W MIEJSCE KROPEK DOBRE SŁOWKA PRZETŁUMACZENIE TYCH ZDAŃ ORAZ NAPISANIE JAKI TO CZAS <Present Continuous, Present Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous>

*They...(run). They look hot.
*The man...(take) a dog for a walk.
*She...(watch) tv all day.What a waste of time!
*It ...(snow).Everything is white outside.
*I never (eat) brekfast. I ...(prefer) to wait until linch.
*The boys ...(play) football.
*I ...(just/finish) work and I'm going home now.
*I ...(hate) spiders!They're awful!
*The lady over there ...(speak) on the phone.
*I ...(look) for you.Where have you gone?
*He ...(sell) his car and now he goes to work on foot.
*She usually ...(go)to work by car because it's the fastest way to get there.
*Bob and Tom ... (listen) to the radio now.
*My friend's cat ...(play)with a ball.
*My sister ...(prepare) lunch
*It never ...(snow)in Africa so it's a good place for summer holidays
*Kate ...(see) that movie theree times because it's one of her favourite movies
*Maria ...(learn) German since ske was twenty but she still needs some more lessons
*I ...(clean) my garage.I'm all in dust now.
*The children ...(draw) in their room.
*The train ...(arrive). We have to say goodbye now.
*Tom often ...(watch) tv because he's got his own TV.
*I ...(lose) my wallet so I need to buy a new one.
*The sun ...(shine) at the moment.
*I'm Polisch teacher and I ...(work) to school.
*The baby ...(sleep)all day. It's time to feed her.
*The shops in Poland usually ...(open) at 10 a.m and I think it's the right time.
*Nick ...(find) a job and he's busy all day now.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T17:50:10+01:00
Do określenia czasów użyłam skrótów, w niektórych zdaniach jest więcej niż jedna możliwość.

PC- Present Continuous, PS- Present Simple, PP- Present Perfect, PPC- Present Perfect Continuous

PPC*They have been running (run). They look hot.
Biegali i teraz jest im gorąco.

PC*The man is taking(take) a dog for a walk.
Mężczyzna bierze teraz psa na spacer.
albo
PP The man has taken a dog for a walk.
Mężczyzna zabrał psa na spacer.

PPC*She has been watching(watch) tv all day.What a waste of time!
Oglądała telewizję cały dzień. Co za strata czasu.

PC*It is snowing(snow).Everything is white outside.
Pada śnieg. Wszystko na zewnątrz jest białe.

PS*I never eat brekfast. I prefer to wait until lunch.
Nigdy nie jem śniadania. Wolę poczekać do lunch-u.

PC *The boys are playing football.
Ci chłopcy grają teraz w piłke nozną.

PP*I have just finished(just/finish) work and I'm going home now.
Właśnie skończyłem pracę i teraz idę do domu.

PS*I hate spiders!They're awful!
Nienawidzę pająków! Są okropne!

PC*The lady over there is speaking on the phone.
Tamta pani rozmawia przez telefon.

PPC*I have been looking(look) for you.Where have you gone?
Szukalam Cie. Gdzie byłeś?

PP*He has sold his car and now he goes to work on foot.
Sprzedał swój samochód i teraz chodzi do pracy na piechotę.

PS*She usually goes (go)to work by car because it's the fastest way to get there.
Zazwyczaj jeździ do pracy samochodem, bo to najszybszy sposób, żeby tam dotrzeć.

PC*Bob and Tom are listening (listen) to the radio now.
Bob i Tom słuchaja teraz radia.

PC*My friend's cat is playing(play)with a ball.
Kot mojego kolegi bawi się teraz piłką.

PC*My sister is preparing (prepare) lunch.
Moja siostra przygotowuje lunch
albo
PP My sister has prepared lunch.
Moja siostra przygotowała lunch.

PS*It never snows in Africa so it's a good place for summer holidays
W Afryce nigdy nie pada snieg, więc jest to dobre miejsce na wakacje.

PP*Kate has seen that movie theree times because it's one of her favourite movies
Kate widziala ten film 3 razy, bo jest to jeden z jej ulubionych filmów.

PPC*Maria has been learning German since she was twenty but she still needs some more lessons.
Maria uczy się języka niemieckiego odkąd ma 20 lat ale nadal potrzebuje więcej lekcji.

PPC*I have been cleaning(clean) my garage.I'm all in dust now.
Sprzątałam garaż i dlatego jestem teraz cała w kurzu.

PC*The children are drawing(draw) in their room.
Dzieci rysuja w swoim pokoju.

PP*The train has arrived(arrive). We have to say goodbye now.
Przyjechał pociąg. Musimy sie teraz pożegnać.

PS*Tom often watches(watch) tv because he's got his own TV.
Tom często oglada telewizję, ponieważ ma własny telewizor.

PP*I have lost(lose) my wallet so I need to buy a new one.
Zgubilam portfel więc muszę kupić nowy.

PC*The sun is shining (shine) at the moment.
W tej chili swieci slonce

PS*I'm Polisch teacher and I work(work) at school.
Jestem nauczycielka języka polskiego i pracuję w szkole.

PPC*The baby has been sleeping(sleep)all day. It's time to feed her.
Dziecko spało cały dzień, czas żeby ja nakarmić.

PS*The shops in Poland usually open(open) at 10 a.m and I think it's the right time.
Sklepy w Polsce zazwyczaj otwierają się o 10 rano i myślę że to odpowiednia pora.

PP*Nick has found(find) a job and he's busy all day now.
Nick znalazł pracę i teraz jest zajęty całymi dniami.