1. Poniżej przedstawiono kilka przykładów zdarzeń. Wskaż te, które są zdarzeniami sprężystymi i te, które są zdarzeniami niesprężystymi.
a) Wstrzeliwanie kołków w ścianę.
b) Zderzenie dwóch kulek plasteliny.
c) Zderzenie kul bilardowych.
d) Odbijanie piłki od ściany.
Dwie kule z plasteliny toczące się naprzeciw siebie po stole, zderzyły się. Wartość pędu każdej z nich przed zdarzeniem wynosiła 1kg m/s.
Po zderzeniu kule się zatrzymały. Czy jest to zgodne z zasadą zachowania pędu? Dlaczego?

1

Odpowiedzi

2010-02-02T17:30:32+01:00
Sprężyste:
c
d
niesorężyste:
a
b