Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-06T19:45:35+02:00
Ruch robotniczy- J. Piłsudzki
-1882- I Proletariat z Ludwikiem Waryńskim na czele- 1 partia robotnicza w Polsce
-1892
a)ZRP
b)II Proletariat

zjazd paryski
SDKPiL PPS PPSD Galicji i Sląska Cieszyńskiego
/ /
PPS Frakcja Rewolucja
PPS Lewica
Ruch ludowy- W. Witos
1893- Stronnictwo chłopskie
-1895- Stronnictwo ludowe
1903-PSL
1913-PSL Piast i PSL Lewica

Ruch narodowy- Dmowski
-1887- Liga Polska w Szwajcarii
1893- Liga narodowa
1897-SND