Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T17:35:23+01:00
Błony płodowe to błony otaczające płód i płyn owodniowy , zapewniają zarodkowi wodne środowisko rozwoju, chronią przed wysychaniem i urazami (wody płodowe),pośredniczą w pobieraniu substancji odżywczych z organizmu matki.

Kresomózgowie podzielone jest na dwie półkule (dobrze rozwinięte), kora mózgowa dobrze rozwinięta, międzymózgowie małe i słabo rozwinięte, obecna szyszynka i przysadka, śródmózgowie zawiera ośrodki wzrokowe i słuchowe, móżdżek nieduży, ale dobrze rozwinięty, rdzeń przedłużony (zamózgowie) posiada esowate wygięcie. U jaszczurek i hatterii występuje narząd ciemieniowy, reagujący na temperaturę i promienie świetlne. Nerwy rdzeniowe tworzą 2 sploty: barkowy i miednicowy. Dobrze rozwinięty jest układ współczulny.

Wrażenia węchowe są odbierane przez zakończenia nerwowe znajdujące się w części węchowej jamy nosowo-gardzielowej oraz przez narząd Jacobsona odchodzący od górnej części jamy gębowej.

Oczy zaopatrzone są w 3 powieki: górną, dolną i migawkową. U niektórych gadów powieki zrastają się tworząc przezroczysty okular. Akomodacja zachodzi dzięki zmianie kształtu i przesuwaniu się soczewki. Uczestniczy w tym procesie mięsień rzęskowy. W twardówce występują płytki kostne, które tworzą charakterystyczny pierścień. W ciało szkliste wnika tzw. grzebień.

Narząd słuchu jaszczurek składa się z ucha wewnętrznego i środkowego, które łączy się z gardzielą przewodami Eustachiusza. W uchu środkowym znajduje się strzemiączko. Ucho to przykryte jest błoną bębenkową. Błędnik błoniasty (ucho wewnętrzne) różnicuje się i tworzy ślimak. U węży nie ma jamy bębenkowej, ale występuje kostka słuchowa.

W środowisku wodnym głównym narządem oddychania są skrzela. Układ oddechowy ryby stanowią skrzela wewnętrzne (zewnętrzne występują u larw ryb). Osadzone są w jamie skrzelowej, na kostnych lub chrzęstnych łukach, po obu stronach gardzieli (łączą gardziel z ciałem) w tylnej części jamy gębowej pod pokrywami skrzelowymi. Od łuków odchodzą dwa rzędy unaczynionych wypustek nabłonkowych (listków skrzelowych), na których znajdują się pofałdowane blaszki skrzelowe, zwiększające powierzchnię wymiany gazowej. Łączna powierzchnia listków jest ogromna. Proces oddychania odbywa się na zasadzie dyfuzji. Dzięki przeciwnemu kierunkowi przepływu krwi i wody przebiega bardzo wydajnie. Krew dostarczana tętnicą skrzelową płynie do licznych naczyń włosowatych w listkach skrzelowych, a stąd żyłą łuku skrzelowego jest zabierana. Listki skrzelowe od wnętrza są stale przemywane krwią, a z zewnątrz stale przepływającym strumieniem wody, który jest możliwy dzięki mięśniom poruszającym rytmicznie pokrywami skrzelowymi. Jeśli rybę wyjąc z wody, skrzela przestają działać, mimo dużej zawartości tlenu w powietrzu. Mokre listki skrzelowe ulegają sklejeniu, tracą całą powierzchnie wymiany gazowej. Dodatkowym narządem oddychania u ryb jest równie ciągle omywana wodą skóra. Wymiana gazów tym sposobem to 5-10% całości. Ryba skoczek mułowy w 36% oddycha skórą. U ryb zamieszkujących słabo natlenione wody wykształcił się narząd (aparat oddechowy) zwany labiryntem (błędnikiem). Umożliwia on oddychanie powietrzem atmosferycznym. Dorosłe osobniki tych gatunków w razie niemożliwości pobierania powietrza znad powierzchni wody giną. Labiryntowce to na przykład znane z akwariów bojownki syjamskie i gurami.
26 3 26
2010-02-02T19:52:51+01:00
1.zapewniają rozwijającemu się embrionowi odpowiednie mikrośrodowisko.
2.oczy- mają powieki i migotkę. akomodacja odbywa się przez dociskanie soczewki do pierścienia tarczek kostnych w twardówce.
-jamki policzkowe- u węży są bardzo wrażliwe na promieniowanie podczerwone (cieplne)
-kostka słuchowa- (strzemiączko, zwane z reakcji wydłużonego kształtu kolumienką), a ponadto większość nich ma błonę bębenkową
3.Wymiana nie zachodzi przez skórę ponieważ mają zrogowaciałą skórę, łuszczącą się. Brak gruczołów w skórze. skóra jest szczelna.
22 4 22