Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-02T17:37:25+01:00
CH3-COOH + C3H7OH ---> CH3-COOC3H7 + H2O
2010-02-02T17:42:47+01:00
Już masz:
CH3COOH+C3H7OH=CH3COOC3H7+H2O;
interpretacja molowa :
1[mol]kwasu etanowego,reaguje z 1[molem]propanolu i w wyniku tej reakcji(estryfikacji),powstaje 1[mol]etanianu(octanu)propylu i 1[mol]wody.