Odpowiedzi

2010-02-02T17:45:41+01:00

Ten typ rzeźby zajmuje 30% obszaru Polski - niziny nadmorskie, pas pojezierzy, oraz wysoczyzny jeziorne. Cechą obszaru o rzeźbie młodoglacjalnej jest wyraźny układ pasowy rzeźby wynikający z sukcesywnie przebiegającej recesji lądolodu w czasie zlodowacenia.

Słowiński Park Narodowy utworzono 1 stycznia 1967 roku. Od 1977 roku stanowi światowy rezerwat biosfery UNESCO. Powierzchnia parku wynosi 18 619 ha (1.02% województwa, jego otulina obejmuje 43 500 ha) z czego ponad 10 000 ha stanowią wody śródlądowe. Pozostałe tereny to: lasy, bagna i wydmy.

Żuławy to obszary wytworzone przez akumulację materiału rzecznego w deltach rzek; charakteryzują się bardzo urodzajnymi glebami. Są to zazwyczaj tereny podmokłe.