Nazwij wyrażenia i oblicz ich wartości liczbowe :
a) 3 (a+b) dla a = 1/2 , b= 1/2
b) x² -4 dla x= -3
c) 2m +3n dla m = -1 n= 2
d) 4x - 1 dla x = 2
e) a² - b² dla a = 4 , b= 2
f) (x+y) ² dla x = 7 y = - 1
g) 4 (x-y)² dla x = 2,75 y = - 1/4
h) (2x+1) (3x-1) dla x = 2

1

Odpowiedzi

2010-02-02T17:45:08+01:00
A) 3 (a+b)=3a+3b=3*½+3*½=1½+1½=3
b) x² -4=(-3)²-4=-9-4=-13
c) 2m +3n=2*(-1)+3*2=-2+6=4
d) 4x - 1=4*2-1=8-1=7
e) a² - b²=(4)²-(2)²=16-4=12
f) (x+y) ²=(7+(-1))²=(7-1)²=6²=36
g) 4 (x-y)²=4(2¾-(-¼))²=(2¾+¼)²=3²=9
h) (2x+1) (3x-1)=(2*2+1)(3*2-1)=(4+1)(6-1)=5*5=25

pozdrawiam :)
10 3 10