Zad.1. Pojęcia oznaczone cyframi rzymskimi przypisz do ich wyjaśnień oznaczonymi literami (np. I- a).
I. reakcja wymiany
II. woda wapienna
III. mętnienie wody wapiennej
IV reakcja charakterystyczna

a. reakcja charakterystyczna dla tlenku węgla(IV)
b. Reakcja chemiczna, w której z kilku substratów powstaje jeden produkt
c. odczynnik, dzięki któremu można wykryć tlenek węgla(IV)
d. reakcja chemiczna umożliwiająca wykrycie danej substancji chemicznej
e. reakcja chemiczna, w której z kilku substratów powstaje kilka produktów.

Zad.2. Uzupełnij zapis słowny przebiegu reakcji wymiany.
a) tlenek miedzi(II) + ............. -----> ........ + tlenek węgla(II)
b) tlenek węgla(II) + ........ -----> tlenek wapnia + węgiel
c) ......+ ...... -----> chlorek potasu + glin
d) tlenek żelaza(II) + węgiel -----> .....+ .....

Proszę o pilną pomoc! Z góry dziękuję :) ;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T17:46:22+01:00
Zadanie 1.
I-D
II-C
III-A
IV-E

Zadanie 2.
a) tlenek miedzi(II) + węgiel -----> miedź + tlenek węgla(II)
b) tlenek węgla(II) + wapń -----> tlenek wapnia + węgiel
c) chlorek glinu + potas -----> chlorek potasu + glin
d) tlenek żelaza(II) + węgiel -----> żelazu + tlenek węgla