Proszę was o rozwiązanie zadania z biologii. BARDZO PILNE!!! Nie chcę kopii z neta!
Napisz struktury białek 1,2,3 i 4 rzędową
czym odznacza się dana struktura?Co może ją zniszczyć? Przykłady z organizmu. Koniecznie te informacje i dobrze byłoby kilka innych. Proszę pisać zrozumiale, trudne słowa tłumaczyć. Daję aż 80 pkt, a za najlpszą odp 50% więcej. ardzo proszę o pomoc

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-06T18:09:28+02:00
Cząsteczki białek wykazują uporządkowanie nazywane strukturą białkową. W czasie syntezy białka w rybosomie powstaje łańcuch zbudowany z aminokwasów ułożonych w określonej kolejności (sekwencji). Jest to struktura I-rzędowa białka. Na skutek oddziaływań między wiązaniami peptydowymi tworzy się struktura II-rzędowa białka. Przyjmuje ona postać spirali-- lub strukturę - i wykazuje dużą regularność, ponieważ odległości między wiązaniami peptydowymi w łańcuchu są takie same. Struktura III-rzędowa białka powstaje w wyniku oddziaływań między łańcuchami bocznymi aminokwasów. Niektóre białka mogą tworzyć agregaty zbudowane z podjednostek białkowych o strukturze III-rzędowej. Takie zespoły nazywa się strukturami IV-rzędowymi białka (np.hemoglobina).
2009-10-06T18:13:31+02:00
moim zdanie powinno to wyglądać takl :Cząsteczki białek wykazują uporządkowanie nazywane strukturą białkową. W czasie syntezy białka w rybosomie powstaje łańcuch zbudowany z aminokwasów ułożonych w określonej kolejności (sekwencji). Jest to struktura I-rzędowa białka. Na skutek oddziaływań między wiązaniami peptydowymi tworzy się struktura II-rzędowa białka. Przyjmuje ona postać spirali-- lub strukturę - i wykazuje dużą regularność, ponieważ odległości między wiązaniami peptydowymi w łańcuchu są takie same. Struktura III-rzędowa białka powstaje w wyniku
oddziaływań między łańcuchami bocznymi aminokwasów. Niektóre białka mogą tworzyć agregaty zbudowane z podjednostek białkowych o strukturze III-rzędowej. Takie zespoły nazywa się strukturami IV-rzędowymi białka (np.hemoglobina).
proszęę ;***