1. jakie czynniki należy wziąć pod uwagę , aby lokalizacja zakłądu była trafna ?
a) pięć czynnikow techniczno-ekonomicznych
b) trzy czynniki społeczno- polityczne
c) pięć czynnikow przyrodniczych

5. wyobraź sobie, że jesteś przedsiębiorcą, ktory ma zamiar wybudować zakłąd przemysłowy . wymień najważniejsze czynniki jakie musisz wziąć pod uwagę w przypadku lokalizacji :
a) elektrowni cieplnej
b) huty żelaza
c) zakładow tworzyw sztucznych
d) tartaku
e) cukrowni

6/56
czy warto budować elektrownie jądrowe ? wymień argumenty za i przeciw. ( mają być krociotkie i po 3 )

4/54
wymień po 6 tradycyjnych i alternatywnych źrodeł energii elektrycznych gospodarki człowieka

1

Odpowiedzi

2009-04-08T20:03:17+02:00
1.
a) - poziom rozwoju zaplecza naukowo-badawczego
- dostępność (ceny) terenów budowlanych
- infrastruktura komunikacyjna
- dostępność mediów (woda, energia, oczyszczalnie itd.)
- rynek zbytu, opłacalność produkcji w danym regionie
b) - polityka miejscowych władz
- siła robocza (miasta, pracownicy)
- przepisy prawne
c) - ukształtowanie terenu
- złoża surowców
- klimat
- dostępność wody
- warunki fizjograficzne (np. podmokły teren itd.)

5. a) obecność złóż surowców cieplnych, na przykład węgla
b) obecność złóż rudy żelaza
c) łatwość dostępu mediów (tzn. energii, wody itd.)
d) obecność lasów przeznaczonych na wycinkę
e) dobra gleba, aby rosły buraki cukrowe

6/56
ZA
- małe zużycie paliwa (pierwiastków)
- wysoka wydajność (produkcja)
- na świecie jest jeszcze dużo zapasów na przykład uranu
PRZECIW
- awaria może spowodować wielką katastrofę
- trudności ze składowaniem odpadków
- wrażliwość na ataki terrorystyczne; można wytworzyć dzięki energii jądrowej bomby, które sieją niemałe spustoszenie.

4/54
TRADYCYJNE:
- spalanie węgla kamiennego
- spalanie węgla brunatnego
- spalanie ropy naftowej
- spalanie gazu ziemnego
- elektrownia atomowa (możemy ją zaliczyć do tradycyjnych)
- spalanie benzyny - generatory prądotwórcze (agregaty)

ALTERNATYWNE:
- elektrownia geotermiczna (taka jak pod Toruniem :P) - wykorzystuje się złoża ciepłej wody zawarte pod ziemią
- elektrownia wodna (budowana na przykład między zbiornikami wodnymi)
- elektrownia falowa (wykorzystuje ruchy falowe wód)
- panele solarne (takie jak na niektórych domach - energia słoneczna)
- elektrownie wiatrowe (wiatraki)
- elektrownia pływowa (wykorzystuje pływy oceanów)