Układy równań:

Ustal dwie niewiadome, oznacz je literami i zapisz odpwiednie równania.

a)Na seans filmowy przyszli dorośli i dzieci,razem 220 widzów.
b)Ala jest o 7 lat starsza od Krzysia
c)Za 4 bułki i 8 rogali zapłacono 6 zł.
d)Ołówek kosztuje 1 zł, a długopis 2zł. Za kolka ołówków i kilka długopisów i kilka długopiów zapłacono 15 zł.
e)Paweł dostał pieniądze na wycieczkę.Część z nich wydał,zostało mu 6 zł.
f)Gdyby długości dwóch równoległych boków pewnego prostokąta zwiększyć o 3, to obwód byłby równy 20.
g)W konkursie ortograficznym wzięła udział połowa dziewcząt i dwóch chłopców, czyli jedną trzecią wszystkich uczniów klasy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T11:08:51+01:00
A)
x-dorośli
y-dzieci
x+y=220
b)
x-wiek Ali
y-wiek Krzysia
x=y+7
c)
x-cena bułki
y-cena rogala
4x+8y=6
d)
x-ołówek
y-długopis
1x+2y=15
e)
x-pieniądze na wycieczkę
y-wydana kwota
x-y=6
f)
x-1 bok
y-2 bok
2(x+3) + 2(y+3) = 20