Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T17:52:15+01:00
Jeżeli w wyrażeniu algebraicznym występuje dodawanie jednomianów, to wyrażenie takie nazywamy sumą algebraiczną.

Składniki, które występują w sumach algebraicznych nazywamy wyrazami sumy.
Liczbę stojącą przed literą nazywamy współczynnikiem liczbowym.

Wyrazy sumy, które różnią się co najwyżej współczynnikiem liczbowym, nazywamy wyrazami podobnymi.

Dodawanie i odejmowanie wyrazów podobnych nazywamy redukcją wyrazów podobnych.

Przykład:
a + 4a + 3b - b - 2a + 3b = 3a + 5b

Wyrazy podobne w powyższym wyrażeniu to: a, 4a, (-2a) oraz 3b, (-b), 3b, które różnią się współczynnikami liczbowymi.
1 5 1
2010-02-02T17:53:29+01:00
Redukcja wyrazów podobnych to nic innego jak dodawanie i odejmowanie, np.
-2a + b +2+ 3b + 3a - 3 + -b =
dodajesz wyrazy o tej samej literze, zawsze bierzesz znak który jest przed literą czyli :
-2a + 3a = a
b + 3b - b = 3b
2 - 3 = -1
czyli zapisujesz
a + 3b - 1
4 3 4
2010-02-02T17:54:59+01:00
Redukcja wyrazów podobnych często jest potrzebna w równaniach... tzn. w przenoszeniu wyrazów podobnych na jedną stronę i tych drugich na drugą ze zmienionym znakiem
PRZYKŁAD:
5x +20 =6x -3
i teraz musisz zrobić tak żeby wyrazy podobne jedne były z lewej strony znaku równa się czyli = a drugie z drugiej.. więc przenosisz z prawej strony na lewą z lewej na prawą ze zmienionym znakiem i wychodzi
5x - 6x = -3 -20
-x =-23 /: -1
x= 23

a jeszcze jak nie wiesz co to są wyrazy podobne to tak...
masz takie działanie
5x + z +3y + 40 +20 + 2z = 7x +3y
(i wyrazy podobne są to takie wyrazy zawierające te same literki czyli 5x i 7x ... z i 2z .... 3y i 3y i możesz je śmiało do siebie dodawać, odejmować, mnożyć.. tyle że przy mnożeniu np. 2z razy 3z to mnożysz cyfrę i zmienną więc wychodzi 6z do kwadratu)
2 5 2