Odpowiedzi

2010-02-02T17:50:58+01:00
Najważniejsze różnice to to, że w kalendarzu juliańskim rok liczył 365 dni i 6 h, co dawało liczbę dni bardzo zbliżoną do roku gwiazdowego, jednak wyraźnie dłuższą od zwrotnikowego, co sprawiało, że w ciągu 128 lat różnica ta wynosiła już 1 dzień. Więc po wielu latach, gdy różnica ta spowodowała wyraźne rozbieżności między zjawiskami obserwowanymi na niebie a wskazaniami kalendarza, wprowadzono kalendarz gregoriański, zdecydowanie dokładniejszy, który liczy 365 dni 5 h 48 min. i 46 sek. Dodatkowo zmieniono zasady wyznaczania lat przestępnych: początkowo co 4 rok był przestępny, natomiast w kalendarzu gregoriańskim każdy rok podzielny przez 4, ale nie będące podzielnymi przez 100, z wyjątkiem tych, które dzielą się przez 400.
;)
2010-02-02T17:52:56+01:00
Średnia długość roku według kalendarza juliańskiego wynosi 365,25 dnia (jeden dodatkowy dzień dodawany jest co 4 lata). Jednak znacznie się to różni od "rzeczywistej" długości słonecznego roku. Choć istnieją wśród astronomów wątpliwości jaka właściwie jest długość słonecznego roku. Głównymi wśród rywalizujących wartości są"średni rok tropikalny" wynoszący 365,2422 dnia (a właściwie "średnich dni słonecznych" - chodzi oczywiście nie o odróżnienie od dni pochmurnych, tylko o dni roku słonecznego) oraz "vernal equinox year" wynoszący 365,2424 dnia. Tak więc różnica między rokiem kalendarza juliańskiego a długością rzeczywistego roku słonecznego wynosi 0,0078 dnia (11,23 minuty) w pierwszym przypadku i 0,0076 dnia (10,94 minuty) w drugim przypadku.