BARDZO WAŻNE, NA JUTRO ,
POMOCY ! (2 przykłady)
Temat: Poznajemy reakcje zobojętniania.

Zad. Przedstaw równania reakcji zapisem jonowym i skróconym zapisem jonowym.
a)
(To jest z gwiazdką *, ale jest najważniejsze)
3 NH₃ (znak mnożenia ×) H₂O + H₃PO₄ ---> (NH₄)₃PO₄ + 3 H₂O

b)
Ca(OH)₂ + 2 HMnO₄ ---> Ca(MnO₄)₂ + 2 H₂O

Z GÓRY DZIĘKUJĘ, DAJĘ OCZYWIŚCIE NAJ ; **

2

Odpowiedzi

2012-07-30T12:41:18+02:00
2012-07-30T13:21:46+02:00

Zadanie 1. Przedstaw równania reakcji zapisem jonowym i skróconym zapisem jonowym.

 

a)

 

3NH₃*H₂O + H₃PO₄ ⇒ (NH₄)₃PO₄ + 3H₂O


3NH₄⁺ + 3OH⁻ + 3H⁺ + PO₄³⁻ ⇒ 4NH₄⁺ + PO₄³⁻ + 3H₂O

 

3H⁺ + 3OH⁻ ⇒ 3H₂O |:3

H⁺ + OH⁻ ⇒ H₂O

 

b)

 

Ca(OH)₂ + 2HMnO₄ ⇒ Ca(MnO₄)₂ + 2H₂O


Ca²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + 2MnO₄⁻ ⇒ Ca²⁺ + 2MnO₄⁻ + 2H₂O

 

2H⁺ + 2OH⁻ ⇒ 2H₂O |:2

H⁺ + OH⁻ ⇒ H₂O

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)