Odpowiedz na pytania z tekstu:
Za rządów Zygmunta I Starego (1506-1548) grosz był już dość rozpowszechnioną monetą, i - inaczej niż jest to dziś - wcale nie był monetą o najmniejszej wartości. Tylko jedna z polskich monet tamtych czasów była złota. Był to dukat o wartości 45 groszy. Pozostałe monety, bite wówczas przez polskie miennice, były srebrne. Najcenniejszą z nich był talar, który miał wartość 2/3 dukata. Mniejszymi monetami były szóstak i trojak. Trojak miał wartość 3 groszy, a szóstak był równy dwóm trojakom.
Drobniejszymi monetami od grosza były szeląg, który był równy 1/3 grosza, tenar, który stanowił 1/2 szeląga, oraz denar o wartości 1/3 tenara.

pyt.1
Jaką wartość w groszach miał 1 talar? Zapisz swoje obliczenia.
pyt.2
Jaką częścią talara był 1 denar? Zapisz swoje obliczenia.
pyt.3
Uzupełnij wpisując, wartość monet.
dukat-...
talar-...
szóstak-...
trojak-...
szeląg-...
ternar-...
denar-...
pyt.4
Na ile talarów można było zamienić 12 dukatów? Zapisz swoje obliczenia.
pyt.5
Za czasów Zygmunta ! bochenek chleba kosztował 2 grosze. Ile bochenków można było kupić za 1 dukata? Zapisz swoje obliczenia.
pyt.6
Połącz w pary właściwe fragmenty zdań.
a) 1 grosz to... 1.3 denary a-...
b) 1 szeląg to... 2.6 ternarów b- ...
c) 1 ternar to... 3.6 denarów c-...

proszę o pomoc! :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-03T11:46:08+01:00
Zad 1
Dane:
talar- 2/3 dukata
dukat - 45 gr.
Rozwiązanie:
45gr*2/3 = 30 gr.
Odp. Talar miał wartość 30 gr.

Zad 2
Rozwiązanie;
1/3 * 1/3 * 1/2 = 1/18 gr
1/18: 30 = 1/540
Był 1/540 częścią.

Zad 3
dukat - 45 gr
talar- 30 gr
szóstak - 2*3gr = 6gr.
trojak - 3 gr
szeląg - 1/3 gr
ternar - 1/3*1/2 = 1/6
denar- 1/18
Zad 4
12*45= 540
540:30 = 18
Zad 5
45:2 = 22,5 ≈ 22
Zad 6
a.) - 2
b.) -3
c.) -1
1 5 1