Pewien człowiek zapytany, ile ma lat, odpowiedział: "Jeżeli całkowitą liczbę moich lat pomnożymy przez liczbę o 50 mniejszą i do otrzymanego iloczynu dodamy 624 to otrzymamy liczbę ujemną". Czy na tej podstawie można ustalić, ile lat ma ten człowiek?

2

Odpowiedzi

2009-10-06T18:11:14+02:00