TO JEST ZADANIE Z TEMATU "ZASTOSOWANIE TWIERDZENIA PITAGORASA"

Zwierciadło wody płynącej w kanale ma szerokość 2m, a największa głębokość wynosi 0,5m. Oblicz średnicę kanału.

Proszę o pomoc ... zawsze wybieram najlepsze rozwiązanie!!!

1

Odpowiedzi

2010-02-02T17:57:43+01:00
A²+b²=c²
a²+0,5²=2²
a²+0,25=4
a²=4-0,25
a²=3,75
a=√3,75