Odpowiedzi

2010-02-02T17:58:37+01:00
Przemysł hutniczy zajmuje się otrzymywaniem metali z rud i przeróbką plastików w walcowniach i kuźniach wykorzystując to tego np. złom. Otrzymywane produkty mają zastosowania w przemyśle maszynowym, budownictwo, transporcie oraz innych dziedzinach gospodarki. Produkcja hutnicza w naszym kraju odgrywa bardzo duża rolę, od połowy XX wieku, ilość wyprodukowanej na jednego mieszkańca stali była wyznacznikiem poziomu gospodarczego kraju.