Wydarzenia do dat.

1618 –
1618-1648 –
1648 –
1685 –
1640-1645 –
1679 –
1688-1689 –
1657 –
1683 –
1700-1721 –
1701 –
1627 –
1629 –
1573 –
1596 –
1620 -
1621-
1606-1608 –
1648/maj -
1652 -
1655 -
1657 -
1660 –
1672 –
1673 -

3

Odpowiedzi

2010-02-02T18:31:22+01:00
1618
* 11 grudnia – rozejm w Dywilinie, kończący wojnę polsko-rosyjską. Polska otrzymała ziemie: czernichowską, smoleńską i siewierską.
* Oddanie w lenno Prus Książęcych Brandenburgii.
*Śmierć księcia Prus, Albrechta Fryderyka, spowodowała połączenie Prus Książęcych z Brandenburgią unią personalną.
1618-1645
Wojna trzydziestoletnia
1648
* Na Ukrainie wybuchło powstanie Bohdana Chmielnickiego.
* 16 lipca – zebrał się sejm konwokacyjny po śmierci króla Władysława IV Wazy.
* 20 listopada – Jan Kazimierz Waza został wybrany na króla Polski.
1685
* 1-2 października – bitwa z Turkami i Tatarami pod Bojanem.
* Wyprawa Bukowińska hetmana wielkiego koronnego Stanisława Jabłonowskiego.
* Wejherowo stało się własnością Jana III Sobieskiego.
1679
* 26 września – Gdańsk: pożar zniszczył dom i obserwatorium Jana Heweliusza.
* Krzysztof Grzymułtowski został wojewodą poznańskim.
*24 stycznia – Karol II Stuart rozwiązał angielski parlament.
1688-89
rewolucja angielska
1657
* Szwedzi podpisali akt kapitulacji i opuścili Kraków.
* król Jan Kazimierz wjechał do Krakowa.
* 6 sierpnia - umarł Bohdan Chmielnicki
* 19 września - traktatach wielawsko-bydgoskich król Jan Kazimierz zawarł porozumienie z elektorem brandenburskim, na mocy którego Polsce wygasło lenno Prus Książęcych
1683
odsiecz wiedeńska.
+12 września – w bitwie pod Wiedniem dowodzący wojskami koalicji polsko-niemieckiej król Jan III Sobieski pokonał Turków Osmańskich.
1700-21
wojna północna
1701
+ 9 marca – traktat sojuszniczy sasko-rosyjski.
+19 marca – bitwa nad Dźwiną – Sasi przegrali ze Szwedami.
Sierpień – wycofanie wojsk saskich z Rzeczypospolitej (domagał się tego Karol XII Szwedzki.

1627
+16 kwietnia – bitwa pod Czarnem
+7 sierpnia - 8 sierpnia – bitwa pod Tczewem
1629
bitwie pod Trzcianą
Reforma systemu podatkowego poprzez zamianę podatku łanowego na podymne
1573
6 stycznia – zwołano sejm konwokacyjny
zakończyła się pierwsza wolna elekcja w Polsce
28 stycznia – podpisano konfederację warszawską,
1596
Unii brzeskiej
1620
18 września – klęska wojsk polskich w bitwie z Turkami pod Cecorą.
1621
2 września – 9 października - bitwa pod Chocimiem
Jerzy Wilhelm Hohenzollern złożył Zygmuntowi III Wazie hołd lenny z Prus Książęcych.
1648
+ 16 maja – wojska polskie zostały rozbite przez Kozaków pod Żółtymi Wodami.
+ 26 maja – wojska polskie zostały rozbite przez Kozaków pod Korsuniem.
1652
Władysław Siciński, jako pierwszy zastosował liberum veto w celu zerwania obrad sejmu
1655
bitwa pod Ochmatowem
19 lipca – wojska szwedzkie wkroczyły na teren Polski
8 września – Szwedzi zajęli Warszawę.
26 grudnia – zakończyła się obrona Jasnej Góry
1657
Szwedzi podpisali akt kapitulacji i opuścili Kraków
1660
3 maja – w Oliwie podpisano pokój kończący pięcioletni konflikt między Polską i Szwecją. Skończył się "potop szwedzki"
27 września – wojna polsko-rosyjska: rozpoczęła się bitwa pod Cudnowem
1672
18 lipca – wojna polsko-turecka: bitwa pod Ładyżynem
18 października – podpisano traktat pokojowy z Turcją w Buczaczu
1673
11 listopada – wojska polskie pod wodzą hetmana Jana Sobieskiego pokonały Turków w bitwie pod Chocimiem.to jest wszystko w skrócie, jak cos bedzie nie tak to napisz3 3 3
2010-02-02T18:38:37+01:00

1618 –
1618-1648 – wojna trzynastoletnia
1648 – koronacja Jana Kazimierza, wybuch powstania chmielnickiego, klęski wojsk polskich w bitwach pod Korsuniem, Zółtymi Wodami, piławcami
1685 –Ludwik XIV odwołuje edykt natejski
1640-1645 –
1679 –
1688-1689 –
1657 –Traktaty welewsko bydkoskie
1683 –Zwycięstwo nad Turkami w bitwie pod wiedniem
1700-1721 –wielko woja północna
1701 –koronacja fryderyka I Hohenzollerna na króla prus
1627 –zwycięstwo nad szwedami w bitwie pod KŁUSZYNEM
1629 – * 26 września – Gdańsk: pożar zniszczył dom i obserwatorium Jana Heweliusza.
* Krzysztof Grzymułtowski został wojewodą poznańskim.

1573 – * 6 stycznia – zwołano sejm konwokacyjny, na którym ustalono formę wolnej elekcji w systemie viritim.
* 28 stycznia – podpisano konfederację warszawską, w której szlachta wszystkich wyznań zadeklarowała tolerancję religijną.
* 7 marca – Iwan Fedorow założył we Lwowie pierwszą drukarnię.
* 11 maja – pod Warszawą, we wsi Kamionek, zakończyła się pierwsza wolna elekcja w Polsce. W elekcji wziął udział hiszpański poseł Pedro Fajardo. Henryk Walezy wybrany na króla Polski.
* 20 maja – na sejmie elekcyjnym spisano artykuły henrykowskie.

1596 – unia brzeska
1620 -klęska w bitwie z Turkami pod Cecorą
1621-bitwa pod chocimem
1606-1608 –
1648/maj -
1652 -pierwsze zerwanie sejmu prze liberum veto
1655 -obrona jasnej góry
1657 -jest już wyżej napisane
1660 –pokój ze szwecją w oliwie
1672 –traktakt z turcją w buczaczu
1673 - zwycięstwo nad turkami w bitwie pod chocimem


mam nadzięję że pomogłam, w każdym bądź razie to jest z podręcznika więc powinno być dobrze,
2 5 2
2010-02-02T19:23:22+01:00
1618 – początek wojny trzydziestoletniej
1618-1648 –wojna trzydziestoletnia
1648 –wybuch powstania Chmielnickiego
1685 –śmierć Króla karola
1679 –poczatek monarchi parlamentarnej w anglii
1688-1689 –
1657 –traktat w Oliwie.
1683 –bitwa pod Wiedniem
1700-1721 –wojna północna
1701 –bitwa nad Dźwiną.
1627 –bitwa morska pod oliwą
1629 –wygrana pod Trzcianą
1573 –obranie Henryka Walezego na króla
1596 –umiera Jan III
1620 -ajazd turecki, klęska pod Cecorą
1621-pokój z Wielką Portą
1606-1608 –rokosz
1648/maj -umiera Władysław IV Waza
1652 -bitwa pod Batohem
1655 -atak szwedzki na Wielkopolskę
1657 -
1660 –traktat w Oliwie
1672 –pokój w Buchaczu;
1673 -bitwa pod Chocimiem
chyba nie ma dwóch sory ale nie wiedziałam