1.Uporządkuj jednomiany.
a) d*(-3)*c
b) 3(-x)(-a)
c) zy*1/2y
d) 2cd*(-9)*d
e) 1/4abb*(-2a)
f) 1/2a^2*4*(-a)*(-5)
g)3x^2y*(-1/6xy)
h) -3(-x)(-x)(-y)
i) 0,2tsts^2*(-15)

zad.2 Zapisz w postaci uporządkowanej wynik mnożenia podanych jednomianów:
a) 3b,6a
b) -2t,-st
c) -5b,1/3ab
d)pr,2pr
e)-x,-x^2
f) 1/2ab,-1/6a^2

*=mnożenie
^-potęga
Proszę o zrobienie tych zadań dobrze... napewno dam najlepszą...;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T18:06:34+01:00
Zad1
a) d*(-3)*c = -3cd
b) 3(-x)(-a)= 3ax
c) zy*1/2y= 1/2y^2z
d) 2cd*(-9)*d = -18cd^2
e) 1/4abb*(-2a) = -1/2a^2b^2
f) 1/2a^2*4*(-a)*(-5) = 10a^3
g)3x^2y*(-1/6xy) = -2x^3y^2
h) -3(-x)(-x)(-y)= 3x^2y
i) 0,2tsts^2*(-15) = -3s^3t^2

zad2
a) 3b,6a
3b*6a=18ab
b) -2t,-st
-2t*(-st)=2st^2
c) -5b,1/3ab
-5b*1/3ab=-5/3ab^2= 1 i 2/3ab^2
d)pr,2pr
pr*2pr= 2p^2r^2
e)-x,-x^2
-x*(-x^2)= x^3
f) 1/2ab,-1/6a^2
1/2ab*(-1/6a^2) = -1/12 a^3b
1 5 1