Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T18:02:18+01:00
Pierwszy rozbiór Polski, sejm rozbiorowy
1. Przyczyny rozbioru

– niemożność uporania się z konfederacją barską;
– niemożność nakłonienia króla do energiczniejszego zwalczania konfederacji;
– niemożność prowadzenia protekcyjnej polityki w Polsce skłania Rosję do wyrażenia zgody na rozbiór.

2. I rozbiór – 1772 r.

ROSJA – obszary na wschód od Dźwiny i Dniepru;

PRUSY – Warmia, Pomorze bez Gdańska i Torunia oraz obszar nadnotecki;

AUSTRIA – południowa część województwa krakowskiego i sandomierskiego oraz województwo ruskie ze Lwowem po rzekę Zbrucz.

3. Reformy sejmu rozbiorowego – 1773 r.

– zatwierdza rozbiory (słynny protest Tadeusza Rejtana);
– dodaje do praw kardynalnych zakaz powoływania na tron dzieci i wnuków panującego oraz cudzoziemców;
– powołuje Komisję Edukacji Narodowej;
– podnosi liczbę wojska do 30 tysięcy;
– powołuje Radę Nieustającą pod przewodnictwem króla.
2 5 2