W trzech pojemnikach były razem 192 litry farby. Gdy z pierwszego pojemnika do drugiego przelano 32 litry, z drugiego do trzeciego 16 litrów, a z trzeciego do pierwszego 8 litrów, to w pierwszym i trzecim pojemniku było po tyle samo farby, a w drugim było tyle, ile w obu pozostałych razem. Ile farby było w każdym pojemniku na początku? (odpowiedź -> 72l, 80l, 40l)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T18:17:43+01:00
X- 1. pojemnik
y- 2.pojemnik
z3. pojemnik


trzy rownania w jedna klamre
x+y+z=192
x-24=z+8
y+16=x+z-16

x=192-y-z
z=x-32
y=x+z-32

x=192-x-z+32-x+32
z=x-32
y=x+z-32

4x=288/:4
z=72-32
y=72+40-32

x=72
z=40
y=801 1 1