Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-06T19:37:15+02:00
Rusyfikacja
-j. rosyjski językiem urzędowym, zmieniono nazwę Królestwa Polskiego na kraj Przywiślański, rosyjski Uniwersytet Warszawski, brak dostępu Polaków do urzędów, prześladowanie kościoła katolickiego, zmuszanie unitów do przejścia na prawosławie
germanizacja
- kulturkampf- walka z kościołem katolickim,
-zmieniono nazwę Wlk. Księstwo Poznańskie na Prowincję poznańską
-rugi pruskie- wysiedlanie Polaków bez obywatelstwa pruskiego,
komisja kolonizacyjna,
-Hakata
-j. niemiecki językiem urzędowym,
- w szkolnictwie j. niemiecki
Galicja
-dostęp Polaków do urzędów
- działalność partii politycznych
-polskie uniwersytety w Krakowie i Lwowie
- polski językiem urzędowym i w szkolnictwie
- rozwój polskiego życia kulturalnego np. malarstwo- Jan Matejko
- Galicja "Polskim Piemontem"