Odpowiedzi

2010-02-02T18:16:50+01:00
A) V = 10 x 20 x 0.5 = 100 cm3
PC = 2 x 10x20 + 2 x 20x0.5 + 2 x 10x0.5 = 400+ 20 + 10 = 430 cm2

b) V = 2,5 x 4 x 0.1 = 1 dm3
PC = 2 x 2,5x4+ 2 x 2,5x 0.1 + 2 x 4x0.1 = 20 + 0.5 + 0.8 = 21,3 dm2

c) V = 1 x 0.3 x 0.2 = 0.6 m3
PC = 2 x 1 x 0.3 + 2 x 1 x 0.2 + 2 x 0.2x 0.3 = 0.6 +0.4 + 1.2 =2.2 m2

d) V = 0.1 x 1 x 10 = 1 dm3
PC = 2x 0.1 x 1 + 2 x 0.1 x10+ 2 x 1x 10= 0.2 + 2 + 20 = 22.2 dm2

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T18:23:50+01:00
Wzory Pc=2*(ab+bc+ac) v=abc

a)
Pc=2*(10*20+20*0,5+10*0,5) wszystkie wymiary w cm
Pc=430cm2 v=10*20*0,5=100cm3
b) wszystkie wymiary w centymetrach
Pc=2*(25*40+40+25)=2130cm2 v=25*40*1=1000cm3
c) wszystkie wymiary w metrach
Pc=2*0,3+0,06+0,2)=1,12m2 v=1*0,3*0,2=0,06m3
d) wszystkie wymiary w decymetrach
Pc= 2*(0,1+10+1)=22,2dm2 v=0,1*1*10=1dm3
2010-02-02T18:25:53+01:00
A) 10cm x 20cm x 0,5cm
Objętość: 10cm ∙ 20cm ∙ 0,5cm = 100cm sześciennych
Pole całkowite: 10cm ∙ 20cm ∙ 2 + 10cm ∙ 0,5cm ∙ 2 + 20cm ∙ 0,5cm ∙ 2 = 400cm + 10cm + 20cm = 430cm kwadratowych

b) 2,5dm x 4dm x 1cm (0,1dm)
Objętość: 2,5dm ∙ 4dm ∙ 0,1dm = 1dm sześciennych
Pole całkowite: 2,5dm ∙ 4dm ∙ 2 + 2,5dm ∙ 0,1dm ∙ 2 + 4dm ∙ 0,1dm ∙ 2 = 20dm + 0,5dm + 0,8dm = 21,3dm kwadratowych

c) 1m (100cm) x 30 cm x 20cm
Objętość: 100cm ∙ 30 cm ∙ 20cm = 60000cm sześciennych
Pole całkowite: 100cm ∙ 30cm ∙ 2 + 100cm ∙ 20cm ∙ 2 + 30cm ∙ 20cm ∙ 2 = 6000cm + 4000cm + 1200cm = 11200cm kwadratowych

d) 1cm (0,1dm) x 1dm x 1 m (10dm)
Objętość: 0,1dm ∙ 1dm ∙ 10dm = 1dm sześcienny
Pole całkowite: 0,1dm ∙ 1dm ∙2 + 0,1dm ∙ 10dm ∙ 2 + 1dm ∙ 10dm ∙2 = 0,2dm + 2dm + 20dm = 22,2dm kwadratowych