1.Pocisk wystrzelony z karabinu miał szybkość V1=700m/s. Przy wystrzale karabin został odrzucony z szybkością V2=2m/s. Jaki jest stosunek masy karabinu do masy pocisku ?
2.Znajdź wartość siły działającej na ciało o masie m=4kg jeżeli w ciągu czasu t=15s od chwili rozpoczęcia ruchu przebyło ono drogę s=200m.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T18:17:48+01:00
1.
V1=700
V2=2
zasada zach pedu

m1V1=m2V2
700m1=2m2
350m1=m2
m2/m1=350

2.
F=?
t=15s
m=4kg
s=200m

F=m*a
s=1/2at^2 => 2s=at^2 =>a=2s/t^2

czyli

F=m*(2s/t^2)=4*(400/225)=7,1N