Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-06T22:06:01+02:00
V1=4km/h szybkoś turysty
V2=6km/h szybkoś rowerzysty
s=20km całkowita droga
s1-droga turysty do momentu spotkania z rowerzystą
s2 - droga rowerzysty do momentu spotkania z turystą
s1+s2=20 km

Obliczam drogę przebytą przez turystę
czas spotkania obu jest taki sam, a drogi przebyte przez nich są róźne

korzystam ze wzoru na prędkoś V=s:t i obliczam t =s:v

t1=t=s1 :t1
t2=t=s2:t2
porwnuję obczasy i w miejsce s2 wstawiam s2=20-s1
s1: t1 = s2 : t2
s1:4km/h = (20-s1) : 6 km/h
s1 x6 =(20-s1 )x4
6s1=80-4s1
10s1=80 /:10
s1=8km
s2=20km-s1 =20km-8km=12km
obliczam czas spotkania:
t=s1:V1
t=8km:4km/h=2h
t=2h
odp.turysta i rowerzysta spotkają się na 8-ym kmod a=miejscowości A, po upływie 2h
2 5 2