Odpowiedzi

2010-02-02T18:18:34+01:00
Okoliczniki:
-miejsca (gdzie?, dokąd?, którędy?)
-czasu (kiedy?,o której godzinie?)
-sposobu(jak?, w jaki sposób?)
-przyczyny (dlaczego?, z jakiej przyczyny?)
-skutku(z jakim skutkiem?)
-celu(w jakim celu?, po co?)
-przyzwolenia(mimo co?,mimo czego?)
-warunku(pod jkmi warunkiem?)
-stopnia i miary (w jakim stopniu?)
2010-02-02T18:18:55+01:00
Okoliczniki czasu — odpowiadają na pytania: kiedy? odkąd? dopóki? Jak dawno? Ja długo?

Okoliczniki miejsca — odpowiadają na pytania: gdzie? ~ dokąd? którędy?

Okoliczniki sposobu — odpowiadają na pytania: jak? w jaki sposób?

Okoliczniki celu — odpowiadają na pytania: po co? w ja­kim celu?

Okoliczniki przyczyny — odpowiadają na pytania: dla­czego? z jakiego powodu? z jakiej przyczyny?

Oko1iczniki przyzwolenia— odpowiadają na pytania: mimo co? mimo czego?
2010-02-02T18:20:00+01:00
OKOLICZNIK:
miejsca gdzie? dokąd? skąd?
czasu kiedy?jak długo?
sposobu jak? w jaki sposób?
przyczyny po co? dlaczego?
warunku pod jakim warunkiem?
calu w jakim celu?
przyzwolenia mimo czego?mimo co?