1.Po odparowaniu do sucha 40 cm³ nasyconego w temp. 293K roztworu o gestości 1,12 g/ cm³ otrzymano 6,8 g sub. Oblicz rozpuszczalność tej sub. w temp. 293K
2.Ile gramów sub. rozpuszczonej znajduje się w 220g nasyconego roztworu, jezeli rozpuszczalność w tej temp. wynosi 40g
3.Oblicz rozpuszczalność, jeżeli stężenie nasyconego roztworu wynosi 10%

1

Odpowiedzi

2010-02-02T18:31:29+01:00
1.Rozpuszczalnośc to ilośc substancji na 100g wody, więc d=1,12g/cm^3, a V=40cm^3. Z tego wyliczasz masę roztworu który był pierwotnie. M=V*d, zatem
Mroztworu=40*1,12=44,8g. Z tego 6,8g to substancja, wiec 44,8-6,8=38g - to masa wody. Robisz proporcję:

6,8g-38g
xg-100g

Obliczasz x który wynosi: (100*6,8)/38=17,8g

Rozpuszczalność wynosi 17,8g.

2. 220g to masa roztworu, 40g to masa substancji, masę wody(rozpuszczalnika) obliczasz 220-40=180g.

Teraz robisz prostą proprcję:

180g-40g
100g-xg

X wynosi: 40*100/180=22,2g

3.Cp=ms/mR*100% z tego mR=(ms+mr)

10%=ms/(ms+mr)*100%
0,1=ms/(ms+mr)
0,1ms+0,1mr=ms
0,1mr=0,9ms
9mr=ms

zatem

1-9
x-100g

x=100/9=11,1g
3 5 3