1. Turysta przebył pierwsze 15km pieszo ze stałą szybkością 5km/h. a następnie wsiadł na rower i przez 1,5h jechał 20km/h. Jego średnia szybkość na całej trasie wynosiła?

2. Samochód porusza się z szybkością 25 m/s. Na drodze 40m jest hamowany i zmniejsza swoją szybkość do 20 m/s.
Zakładając, że ruch samochodu jest jednostajnie zmienny, znaleźć przyspieszenie i czas hamowania.

2

Odpowiedzi

2010-02-02T18:30:19+01:00
2010-02-02T18:46:53+01:00
Vśr ₁= v=s/t
5= 15/t
czyli t=3h

Vśr ₂ = 20=s/1,5 h= 30km
s=30km

Vśr= ΔXc/ Δt
Vśr= 15/1,5=10km/h

Xc-przemieszczenie


2. t=8s
a= ΔV/t