Odpowiedzi

2010-02-02T18:32:40+01:00
Pismo Święte to księga zawierająca pochwałę Jezusa i innych ( całej Trójcy Świętej ), a także opis zdarzeń, które miały wpływ na wydarzenia związane z Chrystusem.
Jej autorami są Ewangeliści ( Marek, Mateusz, Łukasz, Jan), a także np. św Paweł, którego listy do Koryntian są umieszczone w Biblii.

Myślą przewodnią jest ukazanie Chrystusa, jego męki, a także nauki i innych zdarzeń ściśle związanych w Chrystusem.
4 5 4
2010-02-02T18:34:31+01:00
Słowo Biblia po grecku znaczy księgi. Jedyna to książka w dziejach ludzkości, która nazywa się po prostu księga. Składa się ona z ponad 70 pism w jezykach hebrajskim i greckim.
Biblia jest świeta księga dwóch religii: juadaizmu, czyli religii Żydów oraz chrześcijaństwa. Główną idea Starego Testamentu jest przymierze , które Bóg zawarł z Izraelem. Nowy Testament opowiada o Jezusie z Nazaretu, który - jak wierzą chrześcijanie - jest Synem Bożym i Mesjaszem, zapowiedzianym w starym testamencie.
2 3 2
2010-02-02T18:48:12+01:00
Pismo swiete w starym testamecie opisuje zycie przed narodzeniem Jezusa a w Nowym testamecie jest opisane zycie swiete Jezusa miedzy innymi jego cuda. Pismo swiete jest zapisane przez Ewangelistow ( Marek, Jan, Mateusz, Łukasz byli to ucznowie Jezusa)
2 3 2