Odpowiedz na pytania1.Ropę naftową z morza północnego wydobywają kraje:
2.Jaki typ rolnictwa prowadzą kraje Beneluxu
3. Dlaczego są budowane poldery
4.Z czego słynie gospodarka Szwajcarii
5. Jakie kraje wykorzystują energię:
- rzek:
-gejzerów:
-wiatrów:
6.Jaki typ wybrzeża występuje w Chorwacji i jak powstało?1

Odpowiedzi

2010-02-02T20:15:52+01:00
1.Ropę naftową z morza północnego wydobywają kraje:
Wielka Brytania oraz Norwegia

2.Jaki typ rolnictwa prowadzą kraje Beneluxu
-rolnictwo intensywne
-wysokotowarowe

3. Dlaczego są budowane poldery
Poldery budowane są w celu uzyskania suchego lądu.

4.Z czego słynie gospodarka Szwajcarii
-Rolnictwo
-Przemysł przetwórczy
-wyrób zegarków
-przemysł spożywczy
-turystyka

5. Jakie kraje wykorzystują energię:
- rzek:Norwegia,Polska
-gejzerów:,Włochy,Meksyk,Japonia
-wiatrów:USA,Dania,Niemcy,Holandia,Wielka Brytania

6.Jaki typ wybrzeża występuje w Chorwacji i jak powstało?
Występuje typ wybrzeżą morskiego wyskokiego. Powstało w wyniku zalania gór ułożonych ułożonych równolegle do linii brzegowej.