Odpowiedzi

2009-03-16T17:49:58+01:00
Anafora - powtórzenie tego samego słowa bądź zwrotu na początku kolejnej wypowiedzi.

Apostrofa - bezpośredni zwrot do adresata

Epitet - wyraz określający rzeczownik

Hiperbola - zabieg polegający na wyolbrzymieniu zjawiska, przedmiotu, itp.

Kontrast - przedstawienie dwóch przeciwności

Metafora - zestawienie różnych wyrazów tworzących związek frazeologiczny o innym sensie niż zestawione wyrazy

Onomatopeja - dobieranie słów, które mają naśladować opisywane zjawisko, dźwięki

Porównanie - scharakteryzowanie jednego zjawiska ukazując podobieństwo do drugiego zjawiska (trochę to skomplikowane) ;)

Powtórzenie - wielokrotne użycie tego samego wyrazu, wersu, zwrotki

Rym - powtórzenie jednakowych lub podobnych wyrazów brzmieniowych w zakończeniach wersu bądź zdania17 3 17