Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T18:44:52+01:00
Na₃PO₄ ---> 3Na⁺ + PO₄³⁻
Ca₃(PO₄)₂ ---> 3Ca²⁺ + 2PO₄³⁻
Ca(NO₃)₃ ---> Ca³⁺ + 3NO₃⁻
MgCl₂ ---> Mg²⁺ + 2Cl⁻
FeCl₃ ---> Fe³⁺ + 3Cl⁻