Liczę na pomoc i to taką dosyć szybką, praca na jutro. :)

Wszystkie równania są spięte takimi klamerkami.

Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi metodą przeciwstawnych współczynników.

PROSZĘ O PODANIE CAŁEGO DZIAŁANIA A NIE JEDYNIE WYNIKU!

a) x-3y=5
x-y=1

b) 4x-6y=2
4x+y-9=0

c) 3x-4y=-1
2x+y=3

d) 2x+3y=-4
5x+6y=-7

e)2x+4y-10=0
-2x-5y=-18

Dzięki. :)

2

Odpowiedzi

2009-10-06T19:22:59+02:00
A) x-3y=5/*(-1) a)x-3y=5 x-y=1 x-y=1/(-3)
-x+3y=-5 x-3y=5
x-y=1 -3x+3y=-3
2y=-4/:2 -2x=2/-2
y=-2 x=1
b) 4x-6y=2/*-1 b) 4x-6y=2
4x+y-9=0/+9 4x+y-9=0/+9/*6
-4x+6y=-2 4x-6y=2
4x+y=9 24x+6y=54
7y=7/7 28x=56/28
y=1 x=2
c) 3x-4y=-1 c) 3x-4y=-1/*2
2x+y=3/*4 2x+y=3/*-3
3x-4y=-1 6x-8y=-2
8x+4y=12 -6x-3y=-9
11x=11/11 -11y=-11/:-11
x=1 y=1
d) 2x+3y=-4/*-2 d)2x+3y=-4 /*-5
5x+6y=-7 5x+6y=-7/*2
-4x-6y=8 -10x-15y=20
5x+6y=-7 10x+12y=-14
x=1 -3y=6/-3
y=-2
e)2x+4y-10=0/+10 2x+4y-10=0/+10/*5
-2x-5y=-18 -2x-5y=-18/*4
y=-8 10x+20y=50
-8x-20y=-72
2x=-22/2
x=-11
2009-10-06T20:07:02+02:00
A) x=5+3y
x-y=1

5+3y-y=1
2y=1-5
2y=-4
y=-2

x=5+3*(-2)=5+(-6)=-1

b)4x-6y=2
-4x-y+9=0

-7y+9=2
-7y=-7
y=1

4x=2+6y
x=0,5+1,5y
x=0,5+1,5*1=2

c)3x-4y=-1
2x=3-y

3x-4y=-1
x=1,5-0,5y

3*(1,5-0,5y)-4y=-1
4,5-1,5y-4y=-1
-5,5y=-5,5
y=1

x=1,5-0,5*1=1,5-0,5=1

d)2x+3y=-4
5x+6y=-7

2x=-4-3y /:2
5x+6y=-7

x=(-4-3y)/2
5x+6y=-7

(5*(-4-3y))/2+6y=-7 /*2
5*(-4-3y)+12y=-14
-20-15y+12y=-14
-3y=-14+20
-3y=6
y=-2

x=(-4+6)/2=1e)2x+4y-10=0
-2x-5y=-18

x=(10-4y)/2
-2x-5y=-18

-2*((10-4y)/2)-5y=-18
-10+4y-5y=-18
-y=-18+10
-y=-8
y=8

x=(10-4*8)/2=(10-32)/2=-11