Odpowiedzi

2010-02-04T09:47:42+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Proponuję metodę krzyża:
20g.....30%..........x-10
.................x%.........
180g....10%..........30-x
więc
20/180=x-10/30-x
20(30-x)=180(x-10)
600-20x=180x-1800
600+1800=20x+180x
2400=200x
x=12%
Po zmieszaniu Cp=12%
2010-02-04T14:39:13+01:00
Dane"
Cp(1)=30% Cp=ms*100%/mr
mr(1)=20g mr=ms+mrozp
Cp(2)=10%
mr(2)=180g

Obliczam masę substancji 1 i 2
ms(1)=Cp*mr/100%
ms=30%*20g/100%
ms(1)=6g

ms(2)=Cp*mr/100%
ms=10%*180g/100%
ms(2)=18g

Obliczam masę rozpuszczalnika 1 i2
mr=ms+mrozp
mrozp(1)=mr(1)-ms(1)
mrozp(1)=20g-6g=14g
mrozp(2)=180-18g=162g

Po zmieszaniu:
Ms=ms(1)+ms(2)
ms=6g+18g=24g

mrozp=mrozp(1)+mrozp(2)
mrozp=14g+162g=176g

mr=ms+mrozp
mr=24g+176g=200g

Cp=ms*100%/mr
Cp=24g*100%/200g
cp=12%