Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T21:25:21+01:00
J)-¾-¼l=2.25
-¼l=2.25+0.75
-0.25l=3/(-0.25)
l=-10

k)-2.5c-8=17
-2.5c=17+8
-2.5c=25/(-2.5)
c=-10


l)0.4m-2=-6
0.4m=-6+2
0.4m=-4/0.4
m=-10

a)x+7½=3.2
x=3.2-7.5
x=-4.3

d)x-25⅕=-4.4
x=-4.4+25.2
x=20.8

g)-1.2x=-½
-1.2x=-0.5/(-1.2)
x=0.41666667


b)12.5-x=48¼
-x=48.25-12.5
-x=35.75/(-1)
x=-35.75

e)-7⅚+x=8⅓
x=8⅓+7⅚
x==16⅙

h)5⅝x=18
5.625x=18/5.625
x=3.2

c)13⅔+x=-5⅙
x=-5⅙-13⅔
x=-18⅚

f)-12⅘x=1.6
-12.8x=1.6/(-12.8)
x=-0.125

i)siedem dziewiątych x=-16⅓/podzielić na siedem dziewiątych
x=21