Zad 1. W styczniu nową stronę internetową odwiedzilo x osób. W każdym kolejnym miesiącu liczba osób odwiedzających tę stronę się pojawiała. Ile osób odwiedziło tę stronę w czerwcu ?

to zadanie pierwsze bylo teraz drugie

zad.2 W pewnej rodzinie co dwa lata na świat przychodziło dziecko.
a) Rok temu najmłodsze, piate dziecko, miało y lat. Ile lat ma teraz dziecko, które urodziło się jako trzecie z kolei?

zad3. Zapisz.
a) sumę liczby x i liczby o 1 większej od x,
b) sumę liczby a i szesciany liczby b,
c)liczbę o 3 mniejszą od iloczynu liczb a i b,
d)liczbe 3 razy większą niż suma liczb n2 i 25,
e)iloraz sumy liczb a i b przez 4.

* to n2 to znaczy n do kwadratu jak cos.

zad4.Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych odpowiedzi na poniższe pytania.
a) t tuzinów i s sztuk- ile to sztuk?
b) x tygodni i y dni -ile to godzin?
c)a metrów, b centymetrów i c milimetrów - ile to metrów?
d) g godzin i m minut - ile to godzin?
e) c kilometrów na godzinę - ile to metrów na sekundę?
f) c metrów na sekundę - ilę to kilometrów na godzinę?

Prosze o pomoc zadana sa na czwartek . wiem ze to duzo...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T19:20:40+01:00
Zad. 1 Domyślam się, że chodzi o zrobienie na piechotę i wyraz "pojawiała" znaczy "podwajała"
Będę podawał liczbę osób odwiedzających.
Styczeń - x
Luty - 2*x = 2x
Marzec - 2*2x = 4x
Kwiecień - 2*4x = 8x
Maj - 2*8x = 16x
Czerwiec - 2*16x = 32x

Odpowiedź jest widoczna, w Czerwcu odwiedziło tą stronę 32x osób.

Zad. 2
Piąte dziecko ma teraz lat y+1. Dziecko trzecie z kolei urodziło się cztery lata przed tym, ponieważ dzieci rodziły się co dwa lata. W takim razie dziecko trzecie z kolei ma teraz y+1+4 lat czyli y+5.

Zad. 3
a) x+x+1=2x+1
b) a+b³
c) ab - 3
d) 3(n²+25) = 3n² + 75
e) ¼(a+b)

Zad. 4
a) 12t+s
b) 168x+24y
c) a+0,01b+0,001c
d) g+1/60m - 1/60 to ułamek.
e) 10c/36 - to tez ułamek, ale można to zapisać jako: c/3,6
f) 3,6c

Jak coś to pytaj. Pozdrawiam.
1 5 1